Almindelige betingelser for Adventure Holidays

 

4.6.2020

Tilmelding:

 

Tilmeldingen sker skriftligt eller på mail, tilmeldingsblanket udfyldes.
Alle skal aflevere kopi af pas ved tilmelding – navne i pas skal stemme overens med navn på bestilling/billet. Depositum afhænger af rejsens pris.

Betaling:

 

Faktura udstedes hvoraf fremgår betalingsbetingelser og der kan alene betales til konto i BankNordik. Faktura fremsendes via mail. 
Rejsens pris er baseret på indkvartering i dobbeltværelse (altid 2 personer pr. værelse).
Der sælges kun dobbeltværelser, hvis en anden rejsedeltager har samme ønske. Såfremt der kun er en deltager skal der betales tillæg for enkeltværelse. Pris for enkeltværelse oplyses individuelt ved hver rejse.

Afbestillingsforsikring:

 

Der  skal være tegnet  en afbestillingsforsikring, der beskytter ved annullering pga. akut sygdom, dødsfald i familien, brand eller indbrud.
Forsikringen skal være tegnet eller være bestilt senest samtidig med bestilling af rejsen. Skal tegnes af alle rejsedeltagere og det er rejsedeltagerens ansvar. Udgiften afholdes af rejsedeltager.
Udgift til lægeerklæring afholdes af rejsedeltager i forbindelse med effektuering af rejseforsikring.

Afbestilling:

 

Ved for sent fremmøde eller ved udeblivelse er hele rejsens pris tabt.
Abestilling af rejsen skal ske så snart du er forhindret i at rejse.
Ved afbestilling senere end 8 uger før afrejse er hele rejsens pris tabt.
I tilfælde af afbestilling skal der til forsikringsselskab ske dokumentation, udgifter hertil afholdes af rejsedeltager.

Pas, Visum, Vaccinationer:

 

Det er rejsedeltagerens ansvar, at have gyldigt pas, visum og de vaccinationer, som anbefales eller er påkrævet ved indrejse.
For danske statsborgers vedkommende kan man læse om visumkrav på følgende hjemmeside: Udenrigsministeriet. Pas skal som udgangspunkt mindst være gældende 6 måneder efter forventet hjemkomst.
Hvis du ikke har dansk pas må vi henvise dig til selv at skaffe oplysninger om indrejsebetingelser.
Du skal være opmærksom på, at ved mellemlandinger og flyskift kan  der være visumkrav til det pågældende land.

Vaccinationer se på følgende hjemmeside: Oplysningen om udlandsvaccinationer 

Rejseforsikring:

 

Ved rejser kræver Adventure Holidays, at alle rejsende har en rejseforsikring, der dækker behandlingsomkostninger ved sygdom og hjemtransport samt tilkald af pårørende. Skal tegnes af alle rejsedeltagere og det er rejsedeltagerens ansvar.

Kopi af police skal afleveres.

Kroniske lidelser og sygdomme som f.eks. diabetes, for højt blodtryk m.m. eller sygdomme hvor man er i behandling kræver altid forhåndsgodkendelse hos forsikringsselskabet. Dette er rejsedeltagerens ansvar og skal både ansøges og tjekkes op ved tegning af afbestillingsforsikring samt rejseforsikring. Sker der ændringer skal dette meddeles forsikringsselskabet. Tillige ændringer i medicinering. (pillepas kræves i nogle lande)

Rejsedeltagere på 70 år og  derover skal undersøge hos egen rejseforsikring,  om der gælder særlige helbredsoplysninger og kræves særkilte blanketter på deres rejseforsikring.  Dette er rejsedeltagerens eget ansvar. Gælder både rejseforsikring og afbestillingsforsikring. 

Det blå sygesikringskort skal medbringes på rejsen.
 
Rejser udenfor Europa er ikke dækket af det blå sygesikring. Der skal tegnes en rejseforsikring med verdensdækning, der beskytter ved sygdom, hjemtransport og tilkaldelse af pårørende.

Transport:

 

Rundrejser/Grupperejser : Der benyttes turistbusser af god kvalitet.
Rygning er ikke tilladt i bussen. 
Der kan ikke reserveres pladser i busserne, men der skiftes dagligt pladser i bussen efter anvisning.

Priser:

 

Der tages forbehold for prisændringer, der sker som følge af ændrede skatter, valutakurser, brændstofafgifter, sikkerhedsafgifter eller andre udefra kommende ændringer, som Adventure Holidays ikke har indflydelse på.

Ændringer:

 

Der tages forbehold for ændringer i  flytider, udflugtsprogrammerne, hoteller m.m.. Forsinkelser på rejsen med fly og bus m.m., som Adventure Holidays ikke har indflydelse på, kan Adventure Holidays  ikke drages til ansvar for, og der ydes ingen kompensation.

Administrationsgebyr:

 

Der opkræves et administrationsgebyr på hver faktura som udgør kr. 175,- . 
Dette dækker bl.a. bidrag til rejsegarantifonden. 

Bagage:

 

Adventure Holidays påtager sig intet ansvar for skader på bagage forvoldt af fly- eller busselskaber samt på hotellerne. Dette er indeholdt i privat rejseforsikring eller indboforsikring.  Normalt er det tilladt at medbringe følgende bagage: 1 stk. kuffert max 20-23  kg samt 1 stk håndbagage max 7-10 kg afhængig af rejsemål. Kufferter og håndbagage skal overholde de internationale mål for bagage og oplyses inden afrejse.  Overvægt betales af rejsedeltager på både ud/hjemrejse.  

Forplejning:

 

Rundrejser/Grupperejser: Fremgår af turprogram
Flyrejser: Fremgår af flybillet om det er inklusiv eller er egenbetaling.
Drikkevarer er ikke inkluderet i vore rejser skal betales af rejsedeltager.

SIDEPLADS PÅ FLY:

 

Det er flyselskabernes ansvar omkring placering på fly, vi har ingen indflydelse herpå og kan ikke garantere bestemte pladser. Der kan mod merbetaling købes ekstra benplads, økonomi plus eller business class såfremt der er ledig kapacitet på flyet.   
Flyselskaberne kan ligeledes helt indtil afgang flytte rundt på de tildelte pladser. Det kan skyldes, at der kommer en anden flytype end oprindelig eller at familier med børn, handicappede skal placeres.   Vi kan ønske pladser, men kan ikke garantere pladserne.
Vi bestræber os på, at  få pladser sammen – hvor vore gæster rejser sammen.  

Adventure Holidays ansvar:

 

Adventure Holidays ansvar er begrænset til lov om pakkerejser bl.a. ved tab eller skade som følge af fejl eller mangler ved rejsen. Adventure Holidys er helt fritaget for ansvar for skader og forsinkelser forårsaget af krig, strejker, terror, katastrofer og andre hændelser af force majeure karakter.

Aflysning:

 

Hvis en rejse ikke opnår de fornødne deltagere, kan Adventure Holidays blive nødsaget til at aflyse rejsen. Annulleres turen, bliver dette skriftligt meddelt de tilmeldte, og hele det indbetalte beløb bliver tilbagebetalt.

Internationale konventioner:

 

Adventure Holidays har begrænset ansvar i overensstemmelse med internationale konventioner. Evt. søgsmål skal foregå efter dansk lovgivning og anlægges ved dansk domstol eller voldgift. 

Forbehold:

 

I øvrigt henvises til almindelige betingelser for pakkerejser. Betingelserne udleveres efter ønske eller
kan ligeledes læses her. Adventure Holidays tager forbehold for ændringer, fejl, trykfejl i rejseprogrammer/prisliste og på www.adventureholidays.dk